کانال آپارات
IRAN TPMS

TPMS Products
Home
TPMS Mutual Collaboration

محصولات

با توجه به خودروي خود و نوع نمايشگر و نيز نوع سنسور مورد علاقه TPMS خود را انتخاب نماييد.

TPMS AVA-D2E (External)

سنسورو نمايشگر فشار باد لاستيک با استفاده از شارژر فندکي


-محل نصب سنسور: خارج رينگ به جاي سر والو

-محل نصب نمايشگر: جاي فندکي خودرو

-نمايش همزمان فشار باد لاستيک ها و دماي آنها

-قابل استفاده در همه خودروهاي سواري بدون هيچگونه تغيير

TPMS AVA-D2 (Internal)

سنسور و نمايشگر فشار باد لاستيک با استفاده از شارژر فندکي


-محل نصب سنسور: داخل رينگ زير والو

-محل نصب نمايشگر: جاي فندکي خودرو

-نمايش همزمان فشار باد لاستيک ها و دماي آنها

-قابل استفاده در همه خودروهاي سواري بدون هيچگونه تغيير

TPMS AVA-S1E (External)

سنسور و نمايشگر فشار باد لاستيک با استفاده از سلول خورشيدي Solar TPMS


-محل نصب سنسور: خارج رينگ به جاي سر والو

-محل نصب نمايشگر: روي داشبورد

-نمايش همزمان فشار باد لاستيک ها و دماي آنها

-قابل استفاده در همه خودروهاي سواري بدون هيچگونه تغيير

TPMS AVA-S1 (Internal)

سنسور و نمايشگر فشار باد لاستيک با استفاده از سلول خورشيدي Solar TPMS


-محل نصب سنسور: داخل رينگ زير والو

-محل نصب نمايشگر: روي داشبورد

-نمايش همزمان فشار باد لاستيک ها و دماي آنها

-قابل استفاده در همه خودروهاي سواري بدون هيچگونه تغيير

TPMS AVA-F2E (External)

سنسور و نمايشگر فشار باد لاستيک با نصب دائم نمايشگر


محل نصب سنسور: خارج رينگ به جاي سر والو

محل نصب نمايشگر: در هر جاي کوچک خالي درون داشبورد (3 در 2.5 سانتي متر)

نمايش همزمان فشار باد لاستيک ها و دماي آنها

قابل استفاده در همه خودروهاي سواري (12 ولت)

TPMS AVA-F2 (Internal)

سنسور و نمايشگر فشار باد لاستيک با نصب دائم نمايشگر


محل نصب سنسور: داخل رينگ زير والو

محل نصب نمايشگر: در هر جاي کوچک خالي درون داشبورد (3 در 2.5 سانتي متر)

نمايش همزمان فشار باد لاستيک ها و دماي آنها

قابل استفاده در همه خودروهاي سواري (12 ولت)

TPMS-TRUCK-Receiver

نمايشگر فشار باد لاستيک براي خودروهاي سنگين تا 26 لاستيک


-محل نصب سنسور: بسته به انتخاب مشتري

-محل نصب نمايشگر: روي داشبورد (12ولت و 24 ولت)

-نمايش همزمان فشار باد لاستيک ها و دماي آنها

-قابل استفاده در همه خودروهاي سنگين (نمايش اطلاعات 26 لاستيک)

  

TPMS-BUS-Receiver

نمايشگر فشار باد لاستيک براي خودروهاي سنگين تا 7 لاستيک


-محل نصب سنسور: بسته به انتخاب مشتري

-محل نصب نمايشگر: روي داشبورد (12ولت و 24 ولت)

-نمايش همزمان فشار باد لاستيک ها و دماي آنها

-قابل استفاده در همه خودروهاي سنگين (نمايش اطلاعات 7 لاستيک)

Truck External Sensor

سنسور خارجي فشار باد لاستيک براي خودروهاي سنگين


-محل نصب سنسور: خارج رينگ به جاي سر والو

Truck Internal Sensor

سنسور داخلي فشار باد لاستيک  براي خودروهاي سنگين


محل نصب سنسور: داخل رينگ زير والو

Car External Sensor

سنسور خارجي فشار باد لاستيک براي خودروهاي سواري


-محل نصب سنسور: خارج رينگ به جاي سر والو

  

Car Internal Sensor

سنسور داخلي فشار باد لاستيک براي خودروهاي سواري


-محل نصب سنسور: داخل رينگ زير والو

TPMS ایران سنسور فشار باد لاستیک fxth870911 sp370 freescale infineon nxp fxth iran

تماس با ما:                      09129493651

09127286141

www.dtpms.ir

English